Pinigų grąžinimo politika

  1. Perkant parduotuvėje www.preke1.lt, kiekvienam pirkėjui ir jo nupirktai tinkamos kokybės prekei suteikiama 14 dienų grąžinimo garantija nuo prekės gavimo dienos.

  2. Norėdami grąžinti tinkamos kokybės prekę:

2.1. Reikia būtinai susisiekti el. paštu info@preke1.lt. Iš anksto neperspėjus ir nesuderinus grąžinimo, prekės atgal nepriimamos.
2.2. Paaiškinti priežastį ir prisegti pirkimo įrodymą.
2.3. Prekė turi būti nenaudota, su ženklinimo etiketėmis bei originalioje pakuotėje, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.

3.Kiekvienai prekei suteikiama tiekėjo garantija gamybiniam brokui ir kitiems defektams nesusijusiems su normaliu prekės naudojimu ir aplinkos poveikių. Kiekvienos prekės garantijos laiką galite rasti prekių aprašyme. Esant prekės brokui, jeigu tiekėjo garantija suteikiama trumpesniam nei 2 metų laikotarpiui, tuomet šia garantija vis tiek bus galima pasinaudoti per 2 metų laikotarpį, skaičiuojant nuo prekių gavimo dienos.

4. Norint grąžinti netinkamos kokybės prekę, atlikite 2. punktuose išvardintus žingsnius (2.3. punktas nebūtų taikomas šiuo atveju). 

5. Parduotuvė įsipareigoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo vartotojo prašymo gavimo dienos pateikti vartotojui motyvuotą rašytinį atsakymą.

6. Jei užsakyta prekė neturi gamyklinio broko, tuomet Klientui atsisakius sutarties, jam yra grąžinamos prekės siuntimo išlaidos, kurios buvo įtrauktos į prekės kainą, ir pačios prekės kaina, t. y. Kliento sumokėta suma. Tačiau prekes Klientas grąžina savo sąskaita. 

7. Jei užsakyta prekė turi gamyklinį arba gabenimo broką, internetinė parduotuvė įsipareigoja ją pakeisti arba grąžinti pinigus pirkėjui. Prekės siuntimo / grąžinimo išlaidas grąžina / apmoka Parduotuvė.

8. Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai raštu Parduotuvės nurodytu el. paštu arba telefonu, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Parduotuvės ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Parduotuvė per protingą, su Klientu suderintą terminą trūkumus pašalina, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

9. Esant prekės defektui, Klientas, siekdamas pasinaudoti teise grąžinti nekokybišką prekę, sumažinti jos kainą ar gauti tinkamos kokybės prekę, privalo pateikti savo reikalavimus šioje politikoje nustatyta tvarka per 2 mėnesius nuo neatitikties aptikimo dienos, 2 mėnesių terminą skaičiuojant nuo prekės gavimo dienos.